dimarts, 13 de juny de 2017

ENERGIA GEOTÈRMICA

L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor emmagatzemada a l'interior de la Terra. És una energia inesgotable basada en l'energia de l'interior de la Terra i que no requereix la combustió de cap material, evitant emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera.-VOLCANS: El magma (roques foses) és una gran font d'energia, ja que les roques sols es troben en estat líquid a temperatures extremadament altes, però amb la tecnologia que hi ha disponible en aquests moments no és possible aprofitar aquest tipus de font, és econòmicament inviable.
-GUÈISERS: Un guèiser és un tipus especial de font termal que emet periòdicament una columna d'aigua calenta i vapor a l'aire.
-AIGUES TERMALS: L'energia geotèrmica s'obté a través de l'extracció de la calor interna de la Terra. Es troben diverses zones amb aigües termals, aquestes poden ser les que s'utilitzen en balnearis o d'altres centres, aquestes aigües estan escalfades per la temperatura de l'interior de la Terra, en les zones on les aigües termals són molt calentes a poc profunditat es fan perforacions, a través de fractures naturals.
0000
ENERGIA SOLAR

La energia solar es l'energia que prové de del Sol en ones electromagnètiques.


-TÈRMICA: L'energia solar tèrmica és la utilització de la radiació solar per, en el cas d'una instal·lació domèstica, l'escalfament a baixa temperatura d'aigua.

-FOTOVOLTAICA: L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques. És una font d'energia renovable que comptava, a finals de 2012, amb una capacitat de producció de 100 GW, esdevenint la tercera font d'energia renovable més important darrere de l'energia hidroelèctrica i l'energia eòlica.-FONTS SOLARS: L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil.
ENERGIA EÒLICA

La energia eòlica es la energia produida per el vent , per aprofitar l'energia del vent es crean aerogeneradors.

-Aerogeneradors:Un aerogenerador és una màquina que permet transformar l'energia del vent en energia elèctrica. 

-Aerogeneradors sense aspes: Els aerogeneradors aprofiten el vent per fer vibrar la columna i poder generar electricitat. Els seus creadors, David Yañez, David Suriol i Raúl Martín, aposten per un model d’aerogeneradors que fan menys soroll, ocupen menys espai, suposa més estalvi i són respectuosos amb l’espai de les aus que sovint impacten contra les pales dels molins de vent convencionals.

dilluns, 12 de juny de 2017

ENERIGA  HIDROELÈCTRICA 

La  energía hidroeléctrica es la que es produida per el corrent de  l'aigua. Per aprofitar aquesta emergia es crear preses:

-La presa del NIL : Fou construida pels britànicsentre el 1989 i 1902, i es va donar per acabada 
el 1907. Va serbir per emmagatzemar  una considerable quantitat d'aigua per al regadiu. 
-Yang Tse: La presa de les Tres Gorges és una presa hidroelèctrica amb l'embassament a la vall del riu Iang-Tsé, a la ciutat de Sandouping. Aquesta presa conté la central de producció d'energia elèctrica més gran del món en termes de capacitat.
ENERGIA NUCLEAR 


-FUSSIÓ

. Reacció en cadena:

La reacció en cadena del neutró en la fissió, un neutró amb un àtom fissionable causa una fissió resultant un nombre de neutrons que torna a causar altres fissions.

Imatge relacionada

. Funcionament de la central:

El funcionament d'una central nuclear és idèntic al d'una central tèrmica que funcioni amb carbó, petroli o gas excepte en la forma de proporcionar energia calorífica (calor) a l'aigua per convertir-la en vapor. En el cas dels reactors nuclears aquest calor s'obté mitjançant les reaccions de fissió nuclear dels àtoms del combustible nuclear mentre que en les centrals tèrmiques, aquesta energia tèrmica s'obté mitjanánt la crema d'un o varis combustibles fòssils.
A nivell mundial el 90% dels reactors nuclears de potència, és a dir, els reactors destinats a la producció d'energia elèctrica són reactors d'aigua lleugera (en les versions d'aigua a pressió o d'aigua en bullició).
Resultat d'imatges de central nuclear funcioament
. Aventatges de la central nuclear:
Energia:
La generació d'energia elèctrica mitjançant energia nuclear permet reduir la quantitat d'energia generada a partir de combustibles fòssils (carbó i petroli). La reducció de l'ús dels combustibles fòssils implica la reducció d'emissions de gasos contaminants (CO2 i altres).
Un altre avantatge està en la quantitat de combustible necessari; amb poca quantitat de combustible s'obtenen grans quantitats d'energia. 
Medicina:
Es fa servir en rajos x i isotopos .

dilluns, 15 de maig de 2017

CENTRAL  TÈRMICA
A les centrals tèrmiques es cremen difernts combustibles: gas, fusta, petroli, carbó, etc.

El funcionament de les centrals tèrmiques ès cremar carbó reduit en pols, aquest carvo es fica dins la caldera on es crema, aquest calor es produit per calentar l'aigua i ferla bullir , aquesta aigu pasa per unes canonades que estan dins de la caldera , l'aigua evaporada fa girar una turbina que acciona un generador , aquesta energia produida pasa al transformador que eleva el voltatge per transportarla per les torres.

Circuit de l'aigua: l'aigua calenta pasa a la torre de refrigeració que esta al costat d'un riu i refrigera l'aigua , aquetsa aigua es torna a utilitzar a la caldera.
Resultat d'imatges de central termica

dilluns, 8 de maig de 2017

Tipus d'energia 

Hi han tres tipus d'energia i estan clasificades en:

-Tecnològica:

.Mecànica
.Tèrmica
.Elèctrica
.Nuclear
.Química 
.Sonora
.Radiant

-Natura:

.Primária (quan surt de la natura)
.Secundària (quan un huma la modifica)

-Reserves:

.Renovables: no s'esgota (vent, aigua, etc)
.No renovables: s'esgota (combustibles,petroli, gas ,carbó,etc)